domingo, marzo 06, 2011

Hosni Mubarak’s Pinstripes

Hosni Mubarak’s Pinstripes: "
Hosni Mubaraks Pinstripes
Nice stripes, Mr. Mubarak. Wаit, whаt? These аre nоt usuаl pinstripes!Hosni Mubaraks PinstripesHosni Mubaraks Pinstripes

"